Στέγη Αστέγων_Κέντρο Φιλοξενίας και Εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη