Αποκατάσταση της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μεταστέγαση του τμήματος ιστορίας αρχαιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας.
ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη