Δημιουργία ευτοπίας με συνδυασμένες στρατηγικές κατοίκησης στην πόλη της Φλώρινας.
ΤΖΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2017
Περίληψη