Μεταβλητές μονάδες εργασίας και αλληλεπίδρασης με το δομημένο περιβάλλον: Το παράδειγμα της Αθήνας
ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2017
Περίληψη