Αστικό Κενό _ Αναδιαμόρφωση ανοιχτού δημόσιου χώρου στην πόλη του Βόλου
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΝΙΔΑ ΘΕΚΛΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη