«Προβλήτα» Εδάφους: Σχεδιασμός νέας τοπιογραφίας της σκάλας της Ρέμβης.
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2007
Περίληψη