Μια Π.Χ. από συμμετοχή: Χώροι παιχνιδιού στην πόλη της Λάρισας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ ΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέποντες:
Μητρούλιας Γεώργιος
Τροβά Βάσω2016
Περίληψη