Μουσείο Τέχνης και Τεχνολογίας (στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2007
Περίληψη