Ταξίδι στη γραμμική πόλη της Μεσογείου. Η αστικοποίηση-Ο τουρισμός-Το ελληνικό παράδειγμα
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2017
Περίληψη