μικρο γεω βιο γραφίες της μετανάστευσης. μια ελληνική οικογένεια στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα.
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ


Επιβλέποντες:
Λυκουριώτη Ίρις
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2017
Περίληψη