Εργοστάσιο Παραγωγής Εμφιαλωμένων Ροφημάτων στην Νέα Ιωνία στο Βόλο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Βροντίση Μαρία
Κοτιώνης Ζήσης2007
Περίληψη