Σύγχρονες τάσεις και ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό χώρων μαζικής εστίασης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα του Βόλου
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2017
Περίληψη