Οι τρίκλιτες βασιλικές της Αγιάς του 18ου & 19ου αιώνα.
ΤΑΞΙΛΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέποντες:
Βαραλής Ιωάννης
Καναρέλης Θεοκλής2017
Περίληψη