Η Συμβολική Πόλη (και το Είδωλό της)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέποντες:
Αντονάς Αριστείδης
Πανηγύρης Κωστής2017
Περίληψη