Η εμβέλεια της κλίμακας της πτύχωσης - οι εφαρμογές της μέσα από φωτογραμμετρικά συστήματα.
ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Βυζοβίτη Σοφία2017
Περίληψη