Πολιτιστικό Κέντρο Μυτιλήνης.
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2007
Περίληψη