Μετατροπή Καπναποθήκης Οθωμανικού Μονοπωλίου «Ρεζή» σε εκπαιδευτικό πολυχώρο.
ΚΙΝΑΛΗ ΣΕΜΡΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2016
Περίληψη