Η εντατικοποίηση της βραδύτητας: μια άλλη αφήγηση της κτηνοτροφίας.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΝΙΟΒΗ
ΣΠΑΤΑ ΑΛΜΠΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2016
Περίληψη