Διπλό ιερό. Μονή - Τεκέ
ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2007
Περίληψη