Ο δρόμος για την ανάκαμψη: σχεδιασμός μετά την καταστροφή
ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2017
Περίληψη