Αναθεώρηση και μετασχηματισμός κτηρίου σε αστικό πυκνωτή σχέσεων
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2016
Περίληψη