Αστική μορφή και διατήρηση ταυτότητας της πόλης του Αργυροκάστρου. Διακριτικά στοιχεία των κατοικιών.
ΔΗΜΑ ΡΟΔΑΛΙΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2017
Περίληψη