Ο χώρος ενός άλλου. Η κατοικία μέσα από τα μάτια της ψύχωσης.
ΜΑΡΙΑΝΟΒΙΤΣ ΜΥΡΝΑ


Επιβλέποντες:
Ωραιόπουλος Φίλιππος
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2016
Περίληψη