Συγκρότημα Εξοχικών Κατοικιών στην Παραλιακή Ζώνη του Ν. Πιερίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2007
Περίληψη