Ακραία κατοίκηση. (Σχεδιασμός πρότυπου καταλύματος για κατοίκηση σε μη οριζόντιες επιφάνειες)
ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2007
Περίληψη