Παρασκευή φαγητού και εστίαση: χωρικοί μετασχηματισμοί και κοινωνικές μεταβολές
ΡΙΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2013
Περίληψη