Η φαντασιακή συνθήκη του ερειπίου και μνημοτεχνικά ίχνη των κατοίκων στον Πειραιά.
ΦΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2013
Περίληψη