Σκόπελος- το παραδοσιακό σκοπελίτικο σπίτι
ΒΑΙΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη