ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ ΦΑΤΜΕ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2013
Περίληψη