Δημιουργικό Λογικό. Το Θεώρημα Μη Πληρότητας του Gödel μέσα από το έργο του Douglas Hofstadter
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2013
Περίληψη