Γιατί απέτυχαν οι “Ζωντανές Πόλεις”; Μια επισκόπηση στην αρχιτεκτονική έκρηξη των δεκαετιών 1950-1970
ΡΕΨΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΑΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2016
Περίληψη