Δουλεύοντας σε επιφάνειες. Ιστορίες ενός γραφείου.
ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2015
Περίληψη