Άγρια βλάστηση και αρχιτεκτονική. Εκδοχές κυριαρχίας και συνύπαρξης.
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2015
Περίληψη