Πολυαισθητηριακή αρχιτεκτονική για εργάτες εξώρυξης βωξίτη. Ο οικισμός στο Δίστομο των Σ.& Δ. Αντωνακάκη επισκέψεις Ι-VII.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2015
Περίληψη