Περιπατητική Εμπειρία της Γορίτσας / Σημεία αρχιτεκτονικής στίξης
ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2015
Περίληψη