Μεταβαλλόμενα όρια. Απόβλητοι τόποι στην υπόγεια Αθήνα.
ΚΟΙΜΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέποντες:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2015
Περίληψη