Το Σώμα και το Ερείπιο. Μετασχηματισμοί εκτός κτιριακού κελύφους.
ΣΟΥΓΚΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2007
Περίληψη