Επιτέλεση, Επιτελεστικότητα και Δημόσια Τέχνη στην πόλη της Αθήνας από το 1990 εώς σήμερα
ΓΡΥΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΘΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2015
Περίληψη