Υπόσκαφο Μουσείο (Α) Σωματικής Πειθαρχίας & (Α)Σωματικού Εγκλεισμού στο Παλιούρι Διμηνίου.
ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Στυλίδης Ιορδάνης2007
Περίληψη