Το κατώφλι: μία απόπειρα προσέγγισης και ορισμού του με βάση τις ανθρώπινες πρακτικές.
ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2015
Περίληψη