Αρχιτεκτονική Σχολή στην πόλη των Ιωαννίνων
ΓΡΥΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΘΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΗ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2015
Περίληψη