Κέντρο Διαχείρησης Πληροφορίας
ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ψηφιακά μέσα & Η/Υ

2005
Περίληψη