Αρτοποιείο στην πλατεία Βαρβακείου.
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2015
Περίληψη