Νικόπολη, αφηγηματικές διαδρομές.
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΒΡΟΚΩΜΗ
ΤΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Γιαννίση Φοίβη
Τροβά Βάσω2015
Περίληψη