Αμφίβια κατοίκηση στη λίμνη Κάρλα –ερμηνεύοντας το ποσοτικοποιημένο τοπίο
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2014
Περίληψη