Κατοικίες "εκτάκτου ανάγκης" σε ένα σύλλογικό συγκρότημα μεταλλικού φορέα
ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2014
Περίληψη