Αποτύπωση και ανασχεδιασμός της βιομηχανικής περιοχής Βόλου.
ΤΣΕΜΕΚΙΔΗ-ΤΖΕΙΡΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2014
Περίληψη