Αγορά και εστίαση / γαστρονομία και τοπική κουλτούρα.
ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ
ΡΙΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος
Ψυχούλης Αλέξανδρος2014
Περίληψη