Επανάχρηση του συγκροτήματος Γκλαβάνη-Καζάζη και μετασχηματισμός σε χώρους εκπαίδευσης.
ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2014
Περίληψη