Εγκαταστάσεις στεγασμένης και υπαίθριας αγοράς στην πόλη της Ξάνθης.
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ ΦΑΤΜΕ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2014
Περίληψη